• Lorem ipsum

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe strandlaken.nl uw gegevens gebruikt en beschermt en alle informatie die u aan strandlaken.nl geeft wanneer u onze beveiligde website bezoekt. strandlaken.nl doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als we u om bepaalde informatie vragen waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van de website, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat het alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. strandlaken.nl kan zijn beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Onze gegevens

www.strandlaken.nl
Sale by SAN
De Klomp 1
1948 PA Beverwijk
Email: [email protected]
KvK-nummer: 55833381 (SALE by San)
BTW-identificatienummer: NL002121164B70

Welke gegevens we verzamelen

We kunnen de volgende gegevens verzamelen:

• Uw naam
• Contact informatie, waaronder uw e-mail adres
• Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
• Andere relevante informatie zoals enquêtes en/of verzoeken van de klant.

Wat we doen we met de verzamelde informatie

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften beter te begrijpen om u een betere service te kunnen bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen: • Interne administratie. • We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren. • We kunnen u periodiek een e-mail sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat het wellicht interessant vindt met behulp van het e-mailadres die u aan ons hebt verstrekt. • Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te benaderen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon. We kunnen de gegevens gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures die uw gegevens beschermen en beveiligen van alle informatie die we online verzamelen.

Hoe maken wij gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat met uw toestemming op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en de cookies analyseren het webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen web applicaties vast om te reageren op u als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van uw behoeften, sympathieën en antipathieën verzamelen en onthouden over informatie van uw voorkeuren. Wij gebruiken traffic log cookies om te bepalen welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons de gegevens over web pagina verkeer te analyseren en verbeteren van onze website om af te stemmen op de behoeften van klanten. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens weer uit ons systeem verwijderd. Over het algemeen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website ervaring en stelt ons in staat om toezicht te houden over welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige andere informatie over u, met uitzondering van de gegevens waar u voor kiest om met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browser ook instellen om cookies te weigeren. Als u cookies weigert kan het voorkomen dat u niet voor de volle 100% van onze website kunt profiteren.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Echter, zodra je deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites doet. Dergelijke sites vallen niet onder dit privacy statement.

Controle over uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren beperken: • Wanneer u gevraagd wordt om een formulier op de website in te vullen, kunt u een op een knop klikken om aan te geven dat de informatie niet gebruikt mag worden voor marketingdoeleinden. • Als u eerder toestemming hebt gegeven dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing doeleinden, kunt u zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar [email protected] We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf ons dan een mail naar het hierboven genoemde e-mailadres. We zullen dan zo snel mogelijk alle onjuiste informatie corrigeren.

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment Processers

Sisow Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Siswo deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Siswo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Verzenden en logistiek

Verzending

PostNL Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sale By SAN. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacybeleid.